fbpx

BESZÉDTÉMÁK

TÉMAKÖRÖK

HOLIDAYS & TRAVEL

SZABADSÁG ÉS UTAZÁS

BUYING & SELLING

VÁSÁRLÁS ÉS ELADÁS

SCIENCE & TECHNOLOGY

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA

FOOD & CELEBRATIONS

ENNIVALÓ ÉS ÜNNEPEK

ART & ENTERTAINMENT

MŰVÉSZET ÉS SZÓRAKOZÁS

HEALTH & SPORT

EGÉSZSÉG ÉS SPORT

PEOPLE & RELATIONSHIPS

EMBEREK ÉS KAPCSOLATOK

ABSTRACT

ELVONT

STUDY & WORK

TANULÁS ÉS MUNKA

HOMES & LIFESTYLES

OTTHON ÉS ÉLETMÓD

THE NATURAL WORLD

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET

BESZÉDTÍPUSOK

KÉPLEÍRÁS

KÉPEK KÖRÜLÍRÁSA, ÖSSZEHASONLÍTÁSA

ÖNÁLLÓ TÉMAKIFEJTÉS

GONDOLAT- ÉS VÉLEMÉNYKIFEJTÉS KÉPEK ÉS IRÁNYÍTÓSZEMPONTOK ALAPJÁN

PREZENTÁCIÓ

ADATOK, ÁBRÁK ALAPJÁN
BESZÉLNI EGY TÉMÁRÓL

TÁRSALGÁS

VÁLASZADÁS KÉRDÉSEKRE

SZEREPJÁTÉK

A MINDENNAPI ÉLET HELYZETEIHEZ HASONLÓ SZITUÁCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

FELOLVASÁS

KIEJTÉS FEJLESZTÉSE
ISMERETLEN SZÖVEG SEGÍTSÉGÉVEL

TÖRTÉNETMESÉLÉS

TÖRTÉNET ELMONDÁSA KÉPEK ALAPJÁN

VITA

EGY PROVOKATÍV ÁLLÍTÁS MEGVITATÁSA

NYELVI SZINTEK

A1

ABSZOLÚT KEZDŐ / ÚJRAKEZDŐ

A2

ALAPOZÓ

B1

KÖZÉPHALADÓ | ALAPFOKÚ

B2

HALADÓ | KÖZÉPFOKÚ

Nézd meg, hogy melyik szinten vagy!