ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

A tájékoztató összeállításakor az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettem figyelembe:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (elektronikus kereskedelmi törvény)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (gazdasági reklámtörvény)

ADATKEZELŐ

Szövérfi Éva Ibolya
2081 Piliscsaba, Petőfi u. 11.
nyelvvaros@nyelvvaros.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJAI

AZ ADAZKEZELÉS CÉLJAI
 • kommunikáció | online beszélgetés; díjbekérő és számla küldése; tájékoztatás stb.
 • honlap | alapfunkciók működtetése; biztonság fenntartása; fejlesztés; honlaphasználat elemzése stb.
 • jogi ügyek | jogi ügyben való eljárás; törvényi kötelezettségnek megfelelő visszakereshetőség; szakmai tanácsadás igénybevétele stb.
AZ ADAZKEZELÉS JOGALAPJAI
 • hozzájárulásodat adtad személyes adataidnak a fenti célokból történő kezeléséhez
 • a te jogaid, az én jogaim és mások jogainak védelme és érvényesítése
 • a honlap elvárt működésének jogos érdeke
 • a veled való kommunikáció jogos érdeke
 • a szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés jogos érdeke

AZ ÉRINTETTEK ÉS A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI
 • a honlapot használók
 • a hírlevélre feliratkozók
 • a szolgáltatás iránt érdeklődők és azt igénybe vevő érintettek
A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI
 • általános felhasználási adatok | a honlap használatával kapcsolatos adatok (pl. a böngészéshez használt eszköz IP címe, földrajzi helye, böngészőtípusa, operációs rendszere, a látogatás hossza, a látogatás forrása, a megtekintett oldalak és azok sorrendje)
 • kapcsolattartási adatok | azok az információk, amelyeket a szolgáltatásaimmal kapcsolatos érdeklődés, illetve bármilyen írásos kommunikáció esetén megosztasz (név, e-mail cím, telefonszám, üzenet)
 • értesítési adatok | azok az adatok, amelyeket a hírlevélre való feliratkozáskor adsz meg (név, e-mail cím)
 • számlázási adatok | azok az adatok, amelyek a díjbekérő és a számla kiállításához szükségesek (név, számlázási cím)
 • tranzakciós adatok | azok az adatok, amelyek a szolgáltatásaim megvásárlásával kapcsolatosak (név, bankszámla szám, utalás időpontja, esetleges banki hibaüzenetek)
MEGJEGYZÉS
 • gyermekek személyes adatai | A honlap és a vele összefüggő szolgáltatások célközönsége a 16 éven felüliek. Amennyiben úgy gondolom, hogy bármilyen nálam tárolt személyes adat 16 év alatti személyhez tartozik, megteszem az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

SZEMÉLYES ADATAIDAT MEGKAPÓ SZERVEZETEK

MAGYAR HOSTING KFT.

1132 Budapest
Victor Hugo utca 18-22.
info@mhosting.hu

igénybe vett szolgáltatások/termékek: webtárhely

adatvédelmi irányelvei

AUTOMATTIC INC.

60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110
United States of America

igénybe vett szolgáltatások/termékek: WordPress.com | ezen a blogmotoron fut a honlap

adatvédelmi irányelvei

GOOGLE INC.

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
United States of America

igénybe vett szolgáltatások/termékek: Gmail | levelezés; Google Analytics | honlap használatának statisztikája

adatvédelmi irányelvei

ZOOM VIDEOCOMMUNICATIONS INC.

55 Almaden Boulevard
6th Floor
San Jose, CA 95113
United States of America

igénybe vett szolgáltatások/termékek: Zoom | videomegbeszélés

adatvédelmi irányelvei

MAILERLITE UAB

J. Basanavičiaus 15
Vilnius LT-03108
Lithuania 

igénybe vett szolgáltatások/termékek: MailerLite | hírlevelek küldése, űrlapok készítése

adatvédelmi irányelvei

MEGJEGYZÉS
 • harmadik fél weboldalak | A honlapon előfordulnak olyan linkek, amelyek más weboldalakra (pl. Facebook, Instagram, Pinterest) navigálnak. Ezen weboldalak személyes adatkezelésére nincs ráhatásom, nem vagyok felelős értük.

SÜTIK

A testre szabott kiszolgálás érdekében eszközödön sütik kerülnek elhelyezésre.

A sütik információt gyűjtenek rólad és az eszközeidről, megjegyzik az egyéni beállításaidat, megkönnyítik a honlap használatát és megfelelő minőségű felhasználói élményt biztosítanak.

A sütiket tudod törölni vagy be tudod állítani a böngésződet, hogy tiltsa azokat.

A következő szervezetek/programok helyeznek el sütiket az eszközödön:

 • WordPress (az általa használt sütikről itt olvashatsz)
 • Google Analytics (az általa használt sütikről itt olvashatsz)
 • Zoom (az általa használt sütikről itt olvashatsz)
 • MailerLite (GDPR kompatibilis, az általa használt sütikről itt olvashatsz)

ADATAID MEGŐRZÉSE ÉS TÖRLÉSE

Kérheted az adataid kiadását és törlését. Csak olyan adatot nem törlök, amit adminisztratív, jogi vagy biztonsági okokból meg kell tartanom.

 • általános felhasználási adatok | a Google Analytics az adatgyűjtéstől számított 26 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerülnek
 • kapcsolattartási adatok | kérésre törlésre kerülnek
 • értesítési adatok | kérésre törlésre kerülnek
 • számlázási adatok | 7 évig tárolásra kerülnek
 • tranzakciós adatok | 7 évig tárolásra kerülnek
 • sütik | egy részük a böngészésed vagy az elévülési időszakuk végével törlésre kerülnek, mások pedig addig kerülnek tárolásra, amíg azok törlését az eszközödön nem kezdeményezed (részletekért olvasd el a fenti szervezetek süti-tájékoztatóját)

ADATAID BIZTONSÁGA

Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy biztonságban tartsam a személyes adataidat, és hogy elkerüljem az adataid elvesztését, megmásítását vagy az adataiddal való visszaélést.

Személyes adatait hozzájárulásod nélkül nem továbbítom, nem teszem közzé, nem adom el, illetve nem adom bérbe és harmadik személy részére nem teszem hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az adatokat főként a tárhely-szolgáltató szerverén tárolom, de több különálló szervezet szolgáltatásait igénybe veszem, akik a saját rendszerükben tárolják az adatokat (pl. MailerLite).

ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAID

 • előzetes tájékozódáshoz való jog
 • hozzáféréshez való jog
 • helyesbítéshez való jog
 • az adatkezelés korlátozásához való jog
 • törléshez való jog

A személyes adataid kezelésére vonatkozó bármely jogodat a nekem küldött e-mail (nyelvvaros@nyelvvaros.hu) útján gyakorolhatod. Kérelmedet a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálom és a döntésről írásban értesítelek.

Jogellenes adatkezelés esetén jogod van bíróság előtt érvényesíteni a jogaidat vagy hatósági vizsgálati eljárást kezdeményezni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
ugyfelszolgalat@naih.hu
+36-1-391-1400

Fenntartom magamnak a jogot, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésemmel bármikor módosítsam. A módosítás a jelen oldalon való közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép.

 

Hatályos 2020. július 20. napjától kezdődően.

Kelt: 2020. július 20.

Scroll to top